Skip to main content

Privacy Statement

Eigen in ontspanning gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Wij vinden bescherming van persoonsgegevens belangrijk.

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Op de site kan worden verwezen naar andere websites. Eigen in ontspanning is niet verantwoordelijk voor de cookies die op deze sites worden gebruikt. Meer informatie over deze websites en hoe zij met cookies omgaan, vindt u in het cookiebeleid van deze partijen.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of banknummer) die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering leggen we vast en bewaren wij gedurende de duur van de overeenkomst en de geldende bewaartermijnen. Gezondheid aspecten die relevant zijn voor een massage die worden besproken tijdens de intake, worden niet vastgelegd en of bewaard.

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar een wettelijke reden voor is.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Indien eigen in ontspanning optreedt als verwerker dan worden verzoeken omtrent deze zaken doorgespeeld aan de betreffende opdrachtgever.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering wordt alleen behandeld als deze per e-mail is ontvangen.

Wijzigingen statement

Wij hebben het recht om de privacy statement te wijzigen. Op onze website vindt u de meest recente informatie.

Deze privacystatement is alleen van toepassing op onze website. Als wordt verwezen naar andere websites of sociale media, is de privacystatement van toepassing van de site die u bezoekt.

Heeft u bezwaren of vragen, kunt u contact met ons opnemen. Komen wij er niet uit, kunt u uw bezwaar melden bij de autoriteit persoonsgegevens.